English

బెండ

1.బెండ AS OH 1
 • మధ్యస్తంగా నిటారుగా పెరుగుతుంది.
 • కాండం ఆకుపచ్చగా ఉండి, 2-3 కొమ్మలు కలిగి ఉంటుంది.
 • ఆకులు 5 చీలికలు కలిగి నొక్కబడి ఉంటాయి.
 • కాయలు మద్యస్థ పొడవు కలిగి 5 పలకలు ఉంటాయి.
 • జిగురు ఒక మోస్తరుగా ఉంటుంది.
 • పల్లాకు తెగులు కొంతవరకు తట్టుకుంటుంది.
 • అధిక ధిగుబడిని ఇచ్చు రకం. కాయలు కోయడం సులభం.
2.బెండ AS OH 2
 • మధ్యస్థంగా ఎత్తు ఉండి నిటారుగా పెరుగుతుంది.
 • కాండం ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది.
 • ఆకులు 5 చీలికలు కలిగి నొక్కబడి ఉంటాయి.
 • కాయలు ఆకుపచ్చని మద్యస్థ పొడవు కలిగి ఉంటాయి.
 • కాయలు కోయడం సులభంగా ఉంటుంది.
 • పల్లాకు తెగులును తట్టుకుంటుంది.
3.బెండ NRI OH- 3 లక్ష్మి
 • మొక్క మధ్యస్థ ఎత్తు ఉండి నిటారుగా పెరుగుతుంది.
 • కాండం ఆకుపచ్చగా ఉండి ఊదా రంగు చారలు ఉంటాయి.
 • ఆకులు 5 చీలికలు కలిగి నొక్కబడి ఉంటాయి.
 • కాయలు ఆకుపచ్చని మద్యస్థ పొడవు కలిగి ఉంటాయి.
 • కాయలు కోయడం సులభంగా ఉంటుంది.
 • అధిక ధిగుబడిని ఇచ్చు రకం. రుచికరంగా ఉంటుంది.
 • పల్లాకు తెగులును సమర్దవంతంగా తట్టుకుంటుంది.